Aktualności

SPOTiR – Regionalnym Ośrodkiem AAC

Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci jako wiodąca placówka w dziedzinie komunikacji wspomagającej i alternatywnej w projekcie pn. „System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC i ETR)” został zidentyfikowany jako Regionalny Ośrodek AAC do realizacji tego projektu.

Zadania regionalnego ośrodka AAC

 • świadczenie usług AAC dla użytkowników potrzebujących złożonych rozwiązań w zakresie budowy/modyfikacji/dostosowania indywidualnego systemu komunikacji,
 • kompleksowa diagnoza kompetencji komunikacyjnych i potrzeb osoby ze złożonymi potrzebami w komunikowaniu się,

 • dobór technik dostępu, opracowywanie strategii komunikacyjnych,

 • projektowanie, wykonanie lub/i modyfikacja pomocy komunikacyjnych,

 • zapewnienie/rekomendowanie klientom odpowiednich elektronicznych środków komunikacji jako długoterminowej pożyczki: na tak długo, jak klient potrzebuje i efektywnie korzysta z urządzenia,

 • zapewnienie/rekomendowanie elementów wyposażenia, oprogramowania lub systemu produktów, służących do zwiększania, utrzymywania lub ulepszania funkcjonalnych możliwości osoby ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się

 • prowadzenie regionalnej wypożyczalni i serwisu sprzętu AAC (urządzeń do komunikacji, urządzeń dostępowych, urządzeń kontroli otoczenia, mocowań i oprogramowania, 
 • wsparcie  powiatowych ośrodków AAC poprzez: doradztwo, warsztaty, spotkania superwizyjne,
 • zwiększanie kompetencji kadr regionalnych placówek edukacyjnych, medycznych, społecznych, sprawujących pieczę nad osobami ze złożonymi potrzebami w komunikowaniu się w budowaniu indywidualnych systemów komunikacji oraz wspieraniu umiejętności korzystania z nich, zwłaszcza poprzez wspólną pracę nad ISK i szkolenia przywarsztatowe.
 • szkolenia w zakresie AAC dla różnych grup odbiorców,
 • propagowanie wiedzy o AAC i usługach dostępnych w regionie,
 • współpraca z hub-em:
 • zbieranie danych od zespołów powiatowych,

 • dostarczanie danych statystycznych o osobach potrzebujących, udzielonych usługach, zapotrzebowaniu na kadrę, usługi, sprzęt,

 • upowszechnianie wyników badań, wiedzy i rekomendowanych praktyk,

 • Koordynacja działań na rzecz osób o specjalnych potrzebach w komunikowaniu się.

Masaż Motylkowy

Mamy Państwu do zaproponowania kolejną nowość!!!.

Jest nią Masaż Motylkowy (Butterfly Touch Massage) stworzony przez dr Ewę Reich. Nasi fizjoterapeuci zostali zapoznani z tym rodzajem masażu i włączą go w zakres wykonywanych usług. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, fizjoterapeuta może przeprowadzić instruktaż pokazowy, w którym wyjaśni, jak przeprowadzić go w zaciszu własnego domu. Dodatkowo dostaną Państwo Instruktaż dla Rodziców w formie papierowej, który ułatwi późniejsze odtworzenie masażu.

Dlaczego warto stosować ten rodzaj masażu?

Dzięki masażowi wykonywanemu przez Rodziców pogłębia się więź i zaufanie pomiędzy Dzieckiem i Rodzicami. Budowanie więzi jest tym bardziej potrzebne, jeżeli dziecko w pierwszych dniach życia zostało poddane traumie. Trudny, długi poród lub jego rozwiązanie zakończone cesarskim cięciem nie są niczym obojętnym dla zdrowia maluszka. Masaż motylkowy znajdzie również zastosowanie w sytuacji, kiedy Dziecko zostało oddzielone od Matki w pierwszych dobach życia. 

Czym charakteryzuje się Masaż Motylkowy?

Masaż motylkowy to masaż całego ciała. Stosowany jest w fizjoterapii, a jego celem jest integracja całego organizmu, uwolnienie napięcia mięśniowego i traumy.

Butterfly Touch Massage wykonywany jest w lekkim, wygodnym ubraniu. Ciało dziecka jest masowane bardzo delikatnymi ruchami. Stosuje się go jako zabieg rozluźniający i integrujący świadomość ciała i oddechu.

Na co korzystnie wpływa Masaż Motylkowy?

Ten rodzaj masażu wskazany jest dla noworodków, u których sytuacja okołoporodowa mogła spowodować wzmożenie napięcia mięśniowego, na skutek przeżytej traumy porodowej. U małych dzieci korzystnie wpływa na rytm spania, jedzenia, odruch ssania, pracę układów: trawiennego, ruchu i innych. Uspokaja i wycisza. Przywraca równowagę wewnątrzustrojową. Redukuje stres poporodowy i obecne przy nim napięcia.

Metoda TheraSuit

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych małych pacjentów Ośrodek rozszerzył ofertę zakupując kombinezony Therasuit (kosmiczne kombinezony).

Fizjoterapeuci w SPOTiR pracują Metodą Therasuit, która służy do usprawniania dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Jest również wskazana w rehabilitacji dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową, zwiększonym lub zmniejszonym napięciem mięśniowym, opóźnionym rozwojem motorycznym, ataxią, atetozą, urazami rdzenia kręgowego, zespołem Downa. To intensywna terapia, indywidualnie dobrana do umiejętności dziecka mająca na celu rozwój siły i funkcji niezbędnych w codziennych czynnościach.

Historia

Pomysł i idea powstała w Związku Radzieckim w okresie rozwoju astronautyki i długotrwałych lotów kosmicznych.

Pierwszy prototypowy kostiumu został nazwany – Pingwin.

Kostium został stworzony aby przeciwdziałać negatywnym efektom warunków zmniejszonej grawitacji (atrofia mięśniowa, osteoporoza), na które byli narażeni kosmonauci spędzający dłuższy czas w kosmosie.

W latach dziewięćdziesiątych kostium był używany dla dzieci z chorobami układu nerwowo-ruchowego.

W roku 1997 idea kostiumu rehabilitacyjnego dla dzieci z porażeniem mózgowym została przedstawiona w Stanach Zjednoczonych.

W roku 2002 kostium rehabilitacyjny TheraSuit został zaprojektowany, wprowadzony na amerykański rynek i zarejestrowany w FDA.

Jak działa kombinezon TheraSuit?

Metoda służy do zmniejszania negatywnych skutków braku ruchu, obniżonej siły mięśniowej i sprawności fizycznej.
Metoda ta powstała jako alternatywa do innych mniej efektywnych metod terapii.
Jednym z głównych podstaw tej metody jest teoria rozwoju i treningu siły oraz powysiłkowych zmian fizjologicznych i morfo-funkcjonalnych.
Organizm niepełnosprawnego dziecka jest w czasie ćwiczeń traktowany jak pełnosprawna osoba.
Metoda TheraSuit jest nowoczesną metodą ćwiczeń w fizykoterapii wykorzystującą wiedzę z zakresu fizjologii treningu i fizjologii wysiłku sportowego.
Specjalnie przygotowany strukturalnie program pozwala na przyśpieszenie rozwoju motorycznego indywidualnego pacjenta.
Polepsza propriocepcję.
Redukuje patologiczne odruchy.
Przywraca prawidłową postawę oraz wzór ruchowy.
Zapewnia zewnętrzną stabilizacje ciała i wspomaga osłabione mięśnie.
Koryguje prawidłowe ustawienie elementów ciała.
Wpływa na układ błędnikowy (system równowagi).
Stymuluje mózg oraz polepsza pracę Centralnego Układu Nerwowego.
Prowadzi stymulację dotykową i sensoryczną.
Poprawia płynność mówienia i wymowę.
Obciąża ciało dziecka siłami podobnymi do sił grawitacji.
Przyśpiesza progres nowo-wyuczonych umiejętności ruchowych i funkcjonalnych.

Korzyści

-polepsza propriocepcję
-redukuje patologiczne odruchy
-zapewnia zewnętrzną stabilizację ciała i wspomaga osłabione mięśnie
-stymuluje mózg oraz polepsza pracę Centralnego Układu Nerwowego
-prowadzi stymulację dotykową i sensoryczną
-obciąża ciało dziecka siłami podobnymi do sił grawitacji
-poprawia równowagę i koordynacje
-koryguje wzór chodu
-zwiększa siłę i wytrzymałość
-zmniejsza niekontrolowane ruchy w atetozach i ataksjach
-poprawia orientację pozycji ciała w przestrzeni

Wskazania

-Dziecięce Porażenie Mózgowe
-Udary mózgowe
-Opóźnienia rozwoju motorycznego
-Urazy mózgu
-Urazy rdzenia kręgowego
-Przepuklina rdzeniowo-oponowa
-Choroby układu nerwowo-mięśniowego

Terapia Czaszkowo- Krzyżowa

Obecnie w Ośrodku terapią objęte są dzieci korzystające z zajęć rehabilitacyjnych, których rodzice zgłaszają dodatkowe problemy ze spaniem, karmieniem, skupianiem uwagi, trudnościami z wodzeniem wzrokiem, zwiększoną płaczliwością.

Terapią zostały objęte także dzieci z ryzyka okołoporodowego, wszystkie z trudnościami w porozumiewaniu się konsultowane przez innych specjalistów a także dzieci ze spektrum autyzmu.

W następnym etapie szczególną uwagą i terapią zostaną objęte dzieci wielospecjalistyczne z trudnościami w porozumiewaniu się, kierowane przez specjalistów ośrodka.

Na czym polega terapia?

Polega na pracy z ciałem pacjenta, gdzie za pomocą delikatnego dotyku wyczuwa się napięcia i nieprawidłowości w strukturach ciała kościach oraz tkankach całego organizmu.

Dla kogo?

Jest przeznaczona zwłaszcza dla dzieci :
•       Urodzonych przez cesarskie cięcie
•       Po urazach okołoporodowych i po trudnym porodzie
•       Ze spektrum autyzmu
•       Z mózgowym porażeniem dziecięcym
•       Z ADHD
•       Z zaburzeniem koncentracji i uwagi dowolnej
•       Z zaburzeniami i opóźnionym rozwojem mowy
•       Z trudnościami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania

Jak wygląda terapia czaszkowo- krzyżowa?

W trakcie terapii pacjent najczęściej przebywa w pozycji możliwej do przyjęcia i jest ubrany. Towarzyszy mu mama lub najbliższa osoba, z którą przyszedł na zajęcia. Terapia odbywa się w cichej i spokojnej atmosferze. Terapeuta układa swoje dłonie w obrębie czaszki, kości krzyżowej lub innych części ciała dziecka. W ten sposób „słucha” rytmu płynu mózgowo- rdzeniowego, wychwytuje przeszkody zaburzające jego przepływ i doprowadza do ich eliminacji. Terapeuta może zajmować dziecko rozmową, a opiekun może bawić się z dzieckiem np. oglądając książeczkę. Terapię można prowadzić także na kolanach rodzica, jeżeli dziecko potrzebuje takiego wsparcia. Systematycznie prowadzona terapia wpływa na harmonijny rozwój psychoruchowy dziecka, pozwala rozwinąć wszystkie zablokowane dotąd zasoby organizmu i stwarza przestrzeń dla kształtującego się mózgu.

Nasza placówka jest jedynym ośrodkiem w powiecie kwidzyńskim, w której prowadzi się terapię czaszkowo-krzyżową w ramach kontraktu z NFZ.

W prywatnych gabinetach koszt takiej usługi wynosi ok. 100 zł jednorazowo.

Po wakacjach

Po wakacyjnej przerwie odbyło się spotkanie organizacyjne specjalistów naszego ośrodka z grupą uczniów, z II-go LO z Kwidzyna, chętnych do pracy jako wolontariusze.

Pełną zapału młodzież wraz z opiekunką Panią Agnieszką Rośleń przywitała z-ca Kierownika Pani Katarzyna Kaniecka.

Podczas zebrania omówione zostały propozycje współpracy, a także plan pracy na najbliższy okres. Zadaniem wolontariuszy będzie pomoc przy wykonywaniu niezbędnych pomocy stosowanych podczas zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych, a także udział w zajęciach grupowych z dziećmi. O dalszych poczynaniach naszych wolontariuszy będziemy informować na bieżąco.

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAKOŃCZONA!

Dziękuję Państwu za przyjęcie naszego zaproszenia na uroczystość otwarcia Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji Dla Dzieci w Kwidzynie.

Szczególnie ważna jest obecność rodziców, przedstawicieli Starostwa, Miast i Gmin powiatu kwidzyńskiego, lekarzy, którzy mają pierwszy kontakt z naszymi klientami oraz wykonawcy tej inwestycji.

W tym szczególnym momencie pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie.

Szczególnie dziękuję Burmistrzom naszego miasta i Radzie Miejskiej, którzy pomimo wielu innych potrzeb przeznaczyli z budżetu miasta Kwidzyna środki finansowe wysokości 2 mln. złotych na realizację przebudowy budynku. Chciałabym także podziękować Zakładowi Karnemu w Kwidzynie za udostępnienie dodatkowych ,,rąk do pracy”.

Tworzenie przyjaznej rzeczywistości odpowiadającej na potrzeby naszej lokalnej społeczności to najlepsza inwestycja. Wielką radość sprawia pomoc innym w rozwoju.

SPOTiR istnieje już 23 lata. Zaistniał w świadomości społecznej jako placówka stale polepszająca jakość świadczeń oraz ich zakres, tak by zaspakajać potrzeby dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. To dla mnie osobiście również szczególna chwila.

Pamiętam , gdy 23 lata temu stawialiśmy pierwsze kroki.

Dziś dzięki konsekwentnej i systematycznej pracy całej załogi, a także rozwijającej się świadomości społecznej oraz pomocy wielu środowisk i ludzi dobrej woli, mamy
w Kwidzynie nowoczesny , przyjazny i przystosowany do obowiązujących norm i przepisów Ośrodek.  

Chciałabym szczególnie podziękować Państwu Ewie i Kazimierzowi Barejka ( Piekarnia Otłowiec) za objęcie naszego Ośrodka patronatem, poprzez systematyczne dostarczanie firmowych wyrobów. Dziękuję także wszystkim, którzy swoimi wyrobami uświetnili dzisiejszy dzień. Między innymi: Państwu Annie i Piotrowi Rydel Restauracja „Miła”, Zakładowi produkcji MIX Spółka Akcyjna w Kwidzynie, Pani Bożenie Okulskiej sklep wielobranżowy w Sadlinkach, Pani Małgorzacie Jolancie Arrami „Terra Dei Fiori” pracowania florystyczna w Kwidzynie, Pani Jolancie Subocz „Baccara” kwiaciarnia w Kwidzynie, Pani Elżbiecie Sadowskiej „Śnieżka” sprzedaż lodów i ciast w Kwidzynie .  

Rehabilitanci
i Terapeuci

są do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku w godzinach:

od 7.00 do 18.35

Administracja
i Rejestracja

SPOTiR pełni dyżury
telefoniczne w godzinach:

od 7.00 do 18.00

Rejestracja

Administracja

Email

Adres SPOTIR

ul. Kołłątaja 4; 82-500 Kwidzyn