Zasady rejestracji

Dziecko rejestrowane jest na terapię lub/i rehabilitację na podstawie ważnego skierowania do Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci (SPOTiR).

Skierowanie do SPOTiR powinno być wystawiane przez lekarza POZ lub przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, chirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej.

Dzieciom z dysfunkcją narządu słuchu i mowy skierowanie wystawić może również specjalista w dziedzinie otolaryngologii, audiologii, foniatrii, neurologii i rehabilitacji.

Zarejestrować dziecko na wizytę lekarską lub terapeutyczną można osobiście :

Poniedziałki         od     7:15 do 18:00

Wtorki                  od     7:15 do 18:00

Środy                   od     7:15 do 18:00

Czwartki              od     7:15 do 18:00

Piątki                    od     7:15 do 18:00  

lub telefonicznie
506 914 044:

Poniedziałki           od 12:00 do 15:00

Wtorki                     od 12:00 do 15:00

Środy                      od 12:00 do 15:00

Czwartki                 od 12:00 do 15:00

Piątki                       od 12:00 do 15:00

lub za pośrednictwem

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z otrzymanym pismem Ministerstwa Zdrowia Departamentu Systemu Zdrowia dotyczącym możliwości korzystania przez dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, a które nie ukończyły 16 r.ż. z uprawnień przyznanych ustawą z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932) uprzejmie informuje, że:

Osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, na mocy nowelizacji art. 47 ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1532), uzyskały te same uprawnienia co osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności.

Rehabilitanci
i Terapeuci

są do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku w godzinach:

od 8.00 do 18.00

Administracja
i Rejestracja

SPOTiR pełni dyżury
telefoniczne w godzinach:

od 8.00 do 14.00

Rejestracja

Administracja

Email

Adres SPOTIR

ul. Kołłątaja 4; 82-500 Kwidzyn