O nas

Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci

w Kwidzynie istnieje od 1993 roku i jest placówką, zapewniającą specjalistyczne usługi terapeutyczne i rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Prowadzi terapię i rehabilitację jak również opiekę lekarską dzieci niepełnosprawnych. Z usług SPOTiR korzystają dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością z miasta Kwidzyna, gmin powiatu kwidzyńskiego oraz całej Polski. SPOTiR udziela również specjalistycznej pomocy dzieciom z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania. Podstawą prawną działalności SPOTiR jest zbiór ustaw regulujących funkcjonowanie Opieki Zdrowotnej w Polsce oraz statut firmy.

Ośrodek udziela świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresach:

– Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku / oddziale dziennym

– Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy.

Nasza praca opiera się na przekonaniu, że niepełnosprawny człowiek jest pełnowartościowym członkiem społeczeństwa, ma taki sam potencjał twórczy, może się uczyć i pracować. Każde dziecko traktowane jest podmiotowo i holistycznie.

 

Ośrodek jest znaną i rozpoznawalną w Polsce instytucją zajmującą się wieloprofilowym usprawnieniem dzieci niepełnosprawnych w tym specjalistycznymi usługami na rzecz dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi AAC. Ceniony jest zarówno przez instytucje edukacyjne, rehabilitacyjne, organizacje rodzicielskie oraz środowiska akademickie, które korzystają z pomocy Ośrodka w zakresie konsultacji, superwizji. Stale rośnie liczba dzieci korzystających z naszych usług z terenu powiatu kwidzyńskiego i całej Polski. Pracownicy Ośrodka dzielą się doświadczeniem na temat metod pracy z dziećmi ze złożonymi potrzebami komunikacji na konferencjach, szkoleniach oraz kształcą przyszłych terapeutów podczas praktyk i wykładów na uczelniach.

Nasze osiagnięcia

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZKIEGO XIV EDYCJA KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI NOT

DYPLOM MINISTRA ZDROWIA OTRZYMANY ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Cele i zadania Ośrodka to:

1) świadczenie wielodyscyplinarnej pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej, diagnostycznej i konsultacyjnej na rzecz dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie,

2) prowadzenie specjalistycznych usług terapeutycznych, rehabilitacyjnych, diagnostycznych, konsultacyjnych i technicznych dla dzieci ze złożonymi zaburzeniami komunikacyjnymi, w szczególności poprzez wprowadzenie strategii z zakresu komunikacji alternatywnej oraz terapii z użyciem technologii komputerowej oraz specjalnych urządzeń wspomagających i pomocy komunikacyjnych,

3) wspieranie dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin w rozwiązywaniu problemów wynikających z niepełnosprawności,

4) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz oraz wspomagającymi rozwój dzieci potrzebujących specjalistycznej opieki.

Naszymi atutami są:

–    profesjonalna, dobrze wykształcona  i doświadczona kadra,
–    wielospecjalistyczne i holistyczne podejście do terapii dzieci,
–    indywidualne podejście i serdeczność okazywana każdemu z naszych pacjentów,
–    krótki czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne,
–    miła i kompetentna obsługa w rejestracji,
–    bliska współpraca „Pod jednym dachem” z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Stowarzyszeniem Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania w Kwidzynie,
 –   troska o dobre warunki lokalowe, która zaowocowała generalnym remontem budynku i przystosowaniem go do nowoczesnych wymagań.

Certyfikat ISO

Ośrodek posiada certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2015. SPOTiR uzyskał go już w październiku 2003 roku, jako jedna z pierwszych placówek zajmujących się terapią i rehabilitacją w Polsce.

Zakres certyfikacji obejmuje: procesy terapeutyczne, rehabilitacyjne oraz diagnostykę medyczną pacjenta.

Celem wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością jest doskonalenie metod świadczenia usług, zaspokojenie potrzeb swoich Klientów oraz zapewnienie sprawnego obiegu informacji niezbędnej do obsługi Klientów oraz efektywnego zarządzania SPOTiR.

Wdrożony system jest stale monitorowany i doskonalony przez kadrę SPOTiR, będąc głównym narzędziem służącym do coraz lepszego zaspokojenia potrzeb naszych klientów. Na podstawie audytów zewnętrznych Certyfikat jest aktualizowany i utrzymywany.

Misją Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci jest:

Ciągłe zmniejszanie negatywnych skutków niepełnosprawności dzieci i ich rodzin.

Realizację powyższej Misji wspiera Polityka Jakości Ośrodka:

Kierownik i kadra Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie deklarują pełne zaangażowanie na rzecz spełnienia oczekiwań klientów Ośrodka – pacjentów i ich rodzin w zakresie dostarczenia usług terapeutyczno – rehabilitacyjnych oraz innych wymagań dotyczących naszej działalności.

W zakresie realizowania usług będziemy dążyli do ciągłego ich usprawniania poprzez doskonalenie naszego systemu zarządzania jakością.

Rehabilitanci
i Terapeuci

są do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku w godzinach:

od 8.00 do 18.00

Administracja
i Rejestracja

SPOTiR pełni dyżury
telefoniczne w godzinach:

od 8.00 do 14.00

Rejestracja

Administracja

Email

Adres SPOTIR

ul. Kołłątaja 4; 82-500 Kwidzyn