Kadra

Lekarze

Marek Szatanik

lek. med. Specjalista neurolog dziecięcy

Aleksander Rasmus

lek. med. Specjalista Rehabilitacji medycznej

Terapia i Rehabilitacja

dr Magdalena Grycman

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowany neurologopeda, specjalista ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). Jest założycielem i kierownikiem Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. Była stypendystką Prentke Romich Scholarship, konsultantem wiodącym „Sieci instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym – alternatywne i wspomagające metody porozumiewania” przy UNDP Umbrella Projekt, przewodniczącą Komitetu Krajów Rozwijających ISAAC (International Society for Augumentative and Alternative Communication). W 2008 roku po „34. Konkursie projektów badawczych własnych promotorskich” uzyskała grant ministerialny na realizację badań dotyczących porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiących. We wrześniu 2009 roku obroniła dysertację doktorską pt. „Wpływ komunikacji wspomagającej i alternatywnej na efektywność porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiącej”. Jest autorką artykułów dotyczących problematyki komunikacji wspomagającej i książek: ,,Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Poradnik nie tylko dla rodziców”, „Porozmawiajmy”, „Porozmawiajmy – poradnik dla nauczyciela”, „Dom malowany”, „Dom na nowo malowany”, „Sprawdź, jak się porozumiewam. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących wraz z propozycjami strategii terapeutycznych”, trzech zestawów ćwiczeń pt. „Jedzenie”, „Emocje” i „Ciągi czynności, gry i zabawy” z serii „Program wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się”, jest współautorem książki „Wiem, czego chcę” oraz ,,Podręcznego Słownika Terminów AAC” – pierwszej w Polsce publikacji, adresowanej do szerokiego grona zarówno specjalistów, jak i rodziców, opiekunów, przyjaciół – osób dzielących codzienność z dziećmi i dorosłymi doświadczającymi trudności w porozumiewaniu się oraz filmów „Mowa twojego dziecka” i „Porozumiewam się, choć nie mówię”. Prowadzi „Cykl szkoleń z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC): Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji na podstawie superwizji oraz grupę na profilu społecznościowym facebook – Wsparcie dla AAC. Wprowadza autorski „Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół i rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji” na terenie całej Polski. Jest wykładowcą na różnych uczelniach w Polsce.

mgr Elżbieta Kwiatkowska

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – kierunek pedagogika, terapeuta zajęciowy, pedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista AAC.

mgr Elżbieta Niklewska - Piotrowska

Absolwentka Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – kierunek psychologia o specjalności: kliniczna. Psycholog, specjalista AAC, terapeuta eeg-biofeedback oraz certyfikowany trener TUS SST.

Prowadzę terapię psychologiczną oraz terapię AAC dzieci wraz ze wsparciem rodziców. Uczestniczę w konferencjach jako prelegent i prowadzi warsztaty, szkolenia dla nauczycieli, rodziców, terapeutów z zakresu rozwijania umiejętności wychowawczych, komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz oswajania z niepełnosprawnością na terenie całej Polski. Angażuję się w prace na rzecz niepełnosprawnych w organizacjach pozarządowych o zasięgu lokalnym. Autorka artykułu: „Model wspierania rodziców w rozwoju umiejętności komunikacyjnych dziecka we wczesnym wspomaganiu”, który ukazał się w 2017 r. w publikacji ORE „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce”. Założycielka „Gniazda”– miejsca, w którym udziela wsparcia psychologicznego i rozwija kompetencje komunikacyjne dzieci i ich rodziców, propaguje wiedzę z tych zakresów oraz prowadzi grupowe Treningi Umiejętności Społecznych TUS dla dzieci.

Małgorzata Rymarz-Lupi

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – kierunek pedagogika specjalna, specjalność oligofrenopedagogika, terapeuta zajęciowy, pedagog specjalny, surdotyflopedagog, terapeuta AAC.

Natalia Wiśniewska

Logopeda

Jarosław Guz

Pedagog

mgr Magdalena Nosko-Goszczycka

Absolwentka filologii polskiej – specjalność logopedyczna i pedagogiczna Uniwersytetu Gdańskiego, neurologopeda kliniczny, specjalista AAC, terapeuta NDT-Bobath, stażystka ACTIVEating Clinic w Nowej Zelandii, autorka książki “AAC dla każdego. Poradnik dla rodziców i terapeutów”, wykładowca akademicki.

W swojej pracy staram się pomóc dzieciom i rodzicom, którzy zmagają się z trudnościami związanymi z jedzeniem – niejedzeniem. Ukończone szkolenia, staże pozwalają mi pomóc zarówno tym rodzinom, które mają problem pod względem technicznym np.: nieefektywnym ssaniem niemowlęcia jak i tym, które zmagają się z wybiórczym jedzeniem przedszkolaka czy ucznia. Jako terapeuta AAC staram się budować niezbędne umiejętności komunikacyjne, rozwijać indywidualne systemy językowe dzieci, aby poszerzać umiejętności porozumiewania się jak najefektywniej.

Anna Jaworska

mgr Fizjoterapii

Agnieszka Konieczek

mgr Fizjoterapii, Terapeuta NDT-Bobath, Terapeuta SI

Katarzyna Ostrzyżek

mgr Fizjoterapii, Terapeuta NDT-Bobath, Terapeuta SI

Marlena Chrząszcz

mgr Fizjoterapii

Beata Wolańska

tech. Fizjoterapii

Marta Sosna

Fizjoterapeuta

Artur Kamiński

mgr Fizjoterapii

Alesandra Jamrożek

Fizjoterapeuta

Agata Juchniewicz

mgr Fizjoterapii

Rejestracja

Justyna Małkowska

Pielęgniarka/Statystyka

Beata Rolińska

Rejestrator medyczny

Justyna Gerke

Rejestrator medyczny

Natalia Wesołowska

Rejestrator medyczny

Magdalena Michalska

Rejestrator medyczny

E-rejestracja

Administracja

dr Magdalena Grycman

Kierownik

Barbara Gregorczyk

Przedstawiciel kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Jakością

Emilia Donajska

Kierownik ds. Infrastruktury

Kierownik ds. zarządzania przepływem informacji

Agnieszka Raczkowska

Główna Księgowa

Ilona Pięta

Główny specjalista ds. kadr i płac

Magda Staśińska-Kościecha

Sekretarka

Paulina Kochanowska

Sekretarka

Jacek Lewandowski

Inspektor ochrony danych

Marcin Koplin

Informatyk

Rehabilitanci
i Terapeuci

są do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku w godzinach:

od 8.00 do 18.00

Administracja
i Rejestracja

SPOTiR pełni dyżury
telefoniczne w godzinach:

od 8.00 do 14.00

Rejestracja

Administracja

Email

Adres SPOTIR

ul. Kołłątaja 4; 82-500 Kwidzyn